Contributie

Iedereen kan 2 gratis proeflessen volgen.

€ 5,- per les

Er is geen les tijdens de landelijke schoolvakanties. Deze lessen worden uiteraard ook niet doorberekend.